Take 50% off Sedu and 30% off site wide with code LOVECYBERMON

HAI eLite Nano XT 1" Flat Iron

Create shinier, healthier smoother hair with the HAI eLite Nano XT Flat Iron.
$145.00
Server Name